top of page

משלוחי זרים
לא רגילים
עבור חברות 
יוצאות דופן

מתנות ירוקות

שמחים להציע מוצרים שתומכים
בערכי הקיימות של הארגון שלכם

עיצוב ללא שם (58).png

הזרים ההידרופונים שלנו חיים למשך תקופה ארוכה
מגיעים באגרטלי זכוכית
ובאריזת מתנה
וניתן למתגם בלוגו חברה

המחיר לא כולל עלות משלוח

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

גלורי הוא מותג שמאחוריו אג'נדה ירוקה וחזון לייצר חלופה בת קיימא לתעשיית הפרחים והמחיר האקולוגי שמתלווה אליה